Název: Funkce a sémantika přivlastňovacího pádu u anglických substantiv a jeho české ekvivalenty
Další názvy: The function and semantics of the "possessive case" of English nouns and its Czech equivalents
Autoři: Bénová, Martina
Vedoucí práce/školitel: Petrlíková, Jarmila
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5727
Klíčová slova: gramatika;pád;přivlastňovací pád;funkce
Klíčová slova v dalším jazyce: grammar;case;possessive case;function
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá funkcí a sémantikou anglického přivlasťňovacího pádu. Cílem je zmapovat anglický přivlastňovací pád, jeho sémantiku, funkce, použití.
Abstrakt v dalším jazyce: This BA thesis is focused on funtion and semantics of the Enghlish possessive case. The plan of the thesis is to map English possessive case, its semantics, functions.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAN)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BA THESIS.pdfPlný text práce683,99 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Benova V.pdfPosudek vedoucího práce147,62 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Benova O.pdfPosudek oponenta práce111,97 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Benova.pdfPrůběh obhajoby práce38,51 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5727

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.