Název: Život otroků v době před Občanskou válkou
Další názvy: The Black Slaves in the Antebellum Period
Autoři: Hrušková, Věra
Vedoucí práce/školitel: Vice, William Bradley
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5728
Klíčová slova: život otroků;gender;rodina;práce;odpor
Klíčová slova v dalším jazyce: life of slaves;gender;family;labour;resistance
Abstrakt: Předmětem bakalářské práce je představit období před Občanskou válkou v Americe, kdy otroctví bylo v mnoha státech považováno za legální. Práce je rozdělena do šesti kapitol, z nichž každá je věnována jiné specifické oblasti života otroků. První kapitola popisuje vznik otroctví a jeho rozšíření do Nového světa. Ve druhé kapitole jsou zdůrazněny rozdíly mezi pojetím mužského a ženského otroctví, postoj bílých otrokářů k otázce ženskosti a mateřství černých otrokyň. Kapitola se dále věnuje komparaci černých otroků a domorodých obyvatel Ameriky a zároveň porovnává otroky násilně přivezené z Afriky s těmi, kteří se v Americe pak narodili. Následující kapitola seznamuje čtenáře s vnitřním uspořádáním černošské komunity. Další kapitola poskytuje informace o úrovni lékařství a znalostech přírodní medicíny v období před Občanskou válkou. V páté kapitole je popsána především tvrdá práce otroků, prostředí, ve kterém žili a způsoby, jakými si snažili zpestřit své každodenní útrapy. Poslední kapitola rozebírá metody, kterými se černoši snažili projevit odpor vůči svým bílým otrokářům. Na závěr práce jsou pak shrnuty a hodnoceny jednotlivé dosažené poznatky.
Abstrakt v dalším jazyce: The object of the undergraduate thesis is to cover the period of time before the Civil War, also known as the antebellum period in American studies. It was the time when the slave trade thrived and slavery was legal in many states. The thesis is separated into six main sections. The first section called The Development of Slavery demonstrates the formation of slavery and its process of expansion to New World. In the second section of the thesis that is called Racial Inequality there are emphasized the differences between male and female conception of slavery, approach the white men to black womanliness and motherhood, variances of black slaves versus Native Americans, and also dissimilarities between black people born in Africa and America. The third section called Family acquaints the readers with the organization within the black family, with the suffering of black women during their pregnancy. The fourth section Medical Care provides some information about the level of medicine during the antebellum period and about knowledge of nature of black women. In the fifth section Everyday Life there is described the hard work of slaves, their way of making their lives easier thanks to mainly secret parties they organized. The final section Resistance is concerned with the methods the black slaves used to take revenge on the white masters for their vicious treatment. Eventually, in the conclusion there is the summarization of the whole thesis including the result of the thesis and of the whole research.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KAN) / Bachelor´s works (DEL)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BA_THESIS_upgraded.pdfPlný text práce337,54 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hruskova V.pdfPosudek vedoucího práce595,81 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hruskova O.pdfPosudek oponenta práce709,86 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hruskova.pdfPrůběh obhajoby práce254,61 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5728

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.