Název: Vzestup amerického komiksu do pozice seriózního umění
Další názvy: The Rise of the American Comic into the Role of Serious Art
Autoři: Linda, Jiří
Vedoucí práce/školitel: Vice, William Bradley
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5748
Klíčová slova: komiks;vizuální umění;moderní umění;pop art;Andy Warhol;Roy Lichtenstein;Robert Crumb;Art Spiegelman;Will Eisner
Klíčová slova v dalším jazyce: comics;visual art;modern art;pop art;Andy Warhol;Roy Lichtenstein;Robert Crumb;Art Spiegelman;Will Eisner
Abstrakt: Předmětem bakalářské práce je zmapování vývoje sekvenčního umění, čili komiksu, do pozice uznávané umělecké formy, jež se v poslední době stala inspirací i pro ostatní, všeobecně uznávané umělecké oblasti, např. film nebo výtvarné umění. Moderní komiks se začal vyvíjet v meziválečném období zejména na území Spojených států, a proto se stal také nedílnou součástí americké kultury.
Abstrakt v dalším jazyce: The object of this undergraduate thesis is to map the development of sequential art, comics, in the form of respectable art form influencing contemporary other artistic areas. Modern comics were developed between the World Wars primarily in the United States of America and therefore became a typical part of American culture.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAN)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BA_Thesis_Jiri_Linda.pdfPlný text práce3,96 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Linda V.pdfPosudek vedoucího práce84,71 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Linda O.pdfPosudek oponenta práce124,3 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Linda.pdfPrůběh obhajoby práce35,09 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5748

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.