Název: Usnadnění přechodu z MS Word 2003 na verzi 2007
Další názvy: Facilitate the transition from MS Word 2003 to version 2007
Autoři: Solomon, Michal
Vedoucí práce/školitel: Jakeš, Tomáš
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5750
Klíčová slova: Microsoft Word;pás karet;panel nástrojů;Ribbon
Klíčová slova v dalším jazyce: Microsoft Word;tabs;toolbar;Ribbon
Abstrakt: MS Word 2007 se od předchozí verze MS Word 2003 liší novým stylem ovládání zvaný Ribbon. Klasické nabídky se změnily na pás karet a na každé kartě jsou ikonová tlačítka. Tato práce se pokusí nastínit změnu způsobu práce při přechodu z MS Word 2003 na verzi MS Word 2007 a popíše podstatné novinky ve verzi 2007.
Abstrakt v dalším jazyce: MS Word 2007 differs from previous version MS Word 2003 with a new style of control called the Ribbon. The classic menus have changed to tabs, and icon buttons are on each tab. This work will attempt to describe the change in the method of work with the changeover from MS Word 2003 to version MS Word 2007 and describes the essential news release in the 2007th.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVD)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_MSolomon.pdfPlný text práce1,64 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Solomon - ved..pdfPosudek vedoucího práce152,75 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_Solomon_062912_posudek_oponenta_Filipi.pdfPosudek oponenta práce300,86 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Solomon - prot..pdfPrůběh obhajoby práce30,65 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5750

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.