Název: Výukový elektronický materiál - Zobrazení čísel v počítači
Další názvy: Numeral systems in computing
Autoři: Veverka, Karel
Vedoucí práce/školitel: Filipi, Zbyněk
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5751
Klíčová slova: číselné soustavy;dvojková soustava;osmičková soustava;šestnáctková soustava;celá čísla;pevná řádová čárka;pohyblivá řádová čárka;aritmetické operace
Klíčová slova v dalším jazyce: numeral systems;binary system;octal system;hexadecimal system;integers;fixed point;floating point;mathematic operations
Abstrakt: Tématem bakalářské práce je vytvoření distančního kurzu Zobrazení čísel v počítači. Součástí práce je CD s offline verzí kurzu, zdrojovými soubory programu ProAuthor, ve kterém byl kurz vytvořen, a také ostatní soubory, které byly využity ke tvorbě kurzu nebo textové části práce. Samotný text práce je rozdělen do několika kapitol. Nejdříve se stručně podíváme na číselné soustavy (kapitola 2), jaké jsou a k čemu se vůbec používají a částečně si projdeme vyhotovení v kurzu, včetně ukázek výstupů v levých rámcích distančního kurzu. Následovat bude kapitola 3 popisující programovací jazyk používaný v HTML stránkách, ve kterém jsou napsány obslužné skripty v kurzu a s ním související kaskádové styly CSS. V kapitole číslo 4 budou popsány programy, pomocí kterých byl kurz vytvářen , jejich přínos při tvorbě a bude nastíněna i práce s nimi. V následující kapitole (číslo 5) budou zmíněna úskalí, která bylo nutno při tvorbě kurzu překonat. A konečně v poslední kapitole 6 se zamyslíme nad možnostmi využití kurzu a možnostmi jeho rozšíření o další výukové materiály v nových studijních článcích.
Abstrakt v dalším jazyce: The purpose of the thesis is to create an educational e-learning course. It?s supposed to aim at beginner students. In this course students should learn basic information about representing numbers in computing, and acquire skills to convert numbers from one numbering system into another. The first chapter shows how the thesis is structured into chapters and each chapter contains a short description of its content. The second chapter describes the content of the e-learning course itself, giving examples of what students should learn and is filled in with attendant pictures. The third chapter describes javascript scripting language and cascade style sheets, which were massively used in the process of creation of the course. The fourth chapter is about programs and tools used to make this course, giving a short description of each on of them. The fifth chapter focuses on problems that had to be faced when creating the course and gives a small amount of hints how to avoid the mistakes that were made and had to be corrected. The sixth chapter contains final thoughts. Whom is the e-learning material intended and speaks about the possibilities of future developement.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVD)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Zobrazeni cisel v pocitaci.pdfPlný text práce2,25 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_Veverka_062012_posudek_vedouciho_Filipi.pdfPosudek vedoucího práce221,61 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Veverka - opon..pdfPosudek oponenta práce177,37 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Veverka - prot..pdfPrůběh obhajoby práce30,65 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5751

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.