Název: Souborové systémy pracovních stanic
Další názvy: File systems on workstations
Autoři: Mareš, Ondřej
Vedoucí práce/školitel: Toman, Jiří
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5753
Klíčová slova: souborový systém;pevný disk;diskový oddíl;alokace;NTFS;FAT;EXT2;EXT3;EXT4;Žurnál;i-node;hardlink;symlink;fragmentace;Linux;Windows
Klíčová slova v dalším jazyce: file system;hard disk;partition;allocation;NTFS;FAT;EXT2;EXT3;EXT4;Journal;i-node;hardlink;symlink;fragmentation;Linux;Windows
Abstrakt: Práce se zabývá vybranými souborovými systémy využívanými na pracovních stanicích s operačními systémy Windows a Linux. Popisuje principy jejich činnosti, způsob připojování, rozdíly mezi jednotlivými typy, úrovně bezpečnosti dat a mechanismy ukládání dat. V práci jsou též vysvětleny pojmy, které souvisí s tímto tématem, jako například primární a logické oddíly pevného disku, druhy souborů známé pod příslušnými operačními systémy a další. V závěru práce je provedena analýza zvolených souborových systémů a jejich porovnání.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis is concerned with chosen file systems used in workstation with operation system Windows and Linux. The thesis describes principles of their function, possibilities of connections, differences between each type, levels of security of data and possibilities of storing data. In the thesis there are explained terms that are connected with theme, for example primary and logical partitions of hard drive, kinds of files known by each operation system and others. In the end there is an analysis of chosen file systems and comparison of each other.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVD)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Souborove_systemy_Mares.pdfPlný text práce1,68 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Mares - ved..pdfPosudek vedoucího práce77,57 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Mares - opon..pdfPosudek oponenta práce98,87 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Mares - prot..pdfPrůběh obhajoby práce32,81 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5753

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.