Název: Disková pole
Další názvy: Disk array
Autoři: Kulatý, Ladislav
Vedoucí práce/školitel: Toman, Jiří
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5754
Klíčová slova: storage;RAID;snapshot;direct attached storage;network attached storage;storage area network;fibre channel;iSCSI;SCSI;serial attached SCSI;volume
Klíčová slova v dalším jazyce: storage;RAID;snapshot;direct attached storage;network attached storage;storage area network;fibre channel;iSCSI;SCSI;serial attached SCSI;volume
Abstrakt: Tato bakalářská práce má za úkol vytvořit přehled o využívaných technologiích a mechanismech, které jsou součástí běžného diskového pole. Práce je rozdělena do šesti kapitol. V jednotlivých kapitolách je vysvětleno fungování všech zásadních technologií používaných ve storage oboru od základní problematiky zápisu dat až po kompletní řešení a topologie jednotlivých přístupů. Součástí práce je praktická ukázka přístupu k poli, která ukazuje postupy a pracovní prostředí při administraci diskového pole.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis provies an overview about applied technologies and mechanisms that are part of common disk array. The thesis is divided into six chapters. In each chapter there is an explanation of functionality of all major technologies applied in storage section from basic issues of writing data to complete topologies of each access to array. Last part of the thesis is practical illustration of access to the array that shows steps and user interface during administration of disk array.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVD)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diskova pole.pdfPlný text práce2,69 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kulaty - ved..pdfPosudek vedoucího práce76,62 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kulaty - opon..pdfPosudek oponenta práce119,54 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kulaty - protokol.pdfPrůběh obhajoby práce35,01 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5754

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.