Název: Výukový elektronický materiál - Šifrování v oblasti počítačů
Další názvy: Electronic educational material - Encryption and computers
Autoři: Wágnerová, Denisa
Vedoucí práce/školitel: Filipi, Zbyněk
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5756
Klíčová slova: e-learning;šifrování;asymetrické šifrování;symetrické šifrování;principy;historie;hashe;digitální podpis;elektronický podpis
Klíčová slova v dalším jazyce: e-learning;encryption;asymmetric encryption;symmetric encryption;principles;history;hash;digital signature;electronic signature
Abstrakt: Hlavním cílem bylo vytvoření podpůrného elektronického materiálu s tématem Šifrování v oblasti počítačů. Bakalářská práce je tedy rozdělená na dvě části. Část elektronickou, kterou tvoří vygenerovaný e-book a zdrojové kódy vytvořeného e-kurzu a část textovou, která představuje dokumentaci tvorby samotného elektronického materiálu. Elektronický kurz je doplněn o studijní aktivity, například studijní články, cvičení či autotesty a má sloužit pro studenty katedry výpočetní a didaktické techniky jako podpůrný prvek k předmětu Úvod do informatiky pro vzdělávání (KVD/UIN).
Abstrakt v dalším jazyce: The main objective was to create an auxiliary electronic educational material on encryption issue in computing. The bachelor thesis is therefore divided into two parts. Part one includes generated e-course and a source code of the created e-course. Part two represents the very documentation of the electronic material. The electronic course is supplemented by study elements such as study articles, exercises or self-tests and is designed for students of the Department of computer science and didactics as an auxiliary element for the subject of The introduction to Computer Science for Education (KVD/UIN).
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVD)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Wagnerova_Bakalarska_prace.pdfPlný text práce2,01 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_Wagnerova_062012_posudek_vedouciho_Filipi.pdfPosudek vedoucího práce124,95 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Posudek_BP_Wagnerova.pdfPosudek oponenta práce418,67 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Wagnerova - prot..pdfPrůběh obhajoby práce34,28 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5756

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.