Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorMokoš, Daniel
dc.contributor.authorFadrhonc, Jan
dc.date.accepted2012-08-29
dc.date.accessioned2013-06-19T06:53:56Z-
dc.date.available2011-06-23cs
dc.date.available2013-06-19T06:53:56Z-
dc.date.issued2012
dc.date.submitted2012-06-21
dc.identifier44900
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/5763
dc.description.abstractBakalářská práce je zaměřena na popis aplikací Writer a Calc z kancelářského balíku OpenOffice.org a využití pro výuku na základních školách. Kapitola první popisuje základní historické údaje a základní části OpenOffice.rg. Hlavní téma druhé kapitoly je aplikace Writer. Konec kapitoly tvoří část s úkoly. Další kapitola popisuje aplikaci Calc. Konec kapitoly tvoří část s úkoly. V závěru popisuje rozdíly mezi výše zmíňovanými aplikacemi z balíčku OpenOffice.org s podobnými programy z MS Office.cs
dc.format73 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectOpencs
dc.subjectOfficecs
dc.subjectWritercs
dc.subjectCalccs
dc.titleVyužití aplikací Writer a Calc z kancelářského balíku OpenOffice.org ve výucecs
dc.title.alternativeUse of aplications Writer and Calc from office suite OpenOffice.org in educationen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.description.departmentKatedra výpočetní a didaktické technikycs
dc.thesis.degree-programPřírodovědná studiacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedMy Bachelor's work is focused on description application Writer and Calc from OpenOffice.org productivity suite and use for teaching on primary school. Chapter one describes the basic historical data and essential parts OpenOffice.org. Main topic second chapter is application Writer. In addition to describing each part contains a set of several tasks. Next chapter describe application Calc also at the end contains a set of tasks. In conclusion, we describe the differences described OpenOffice.org components of the program with similar programs from MS Office.en
dc.subject.translatedOpenen
dc.subject.translatedOfficeen
dc.subject.translatedWriteren
dc.subject.translatedCalcen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vyuziti aplikaci Writer a Calc z kancelarskeho baliku OpenOffice.org ve vyuce.pdfPlný text práce2,34 MBAdobe PDFView/Open
posudek-Fadrhonc-1.pdfPosudek vedoucího práce883,89 kBAdobe PDFView/Open
posudek_DP_BP_ZP_2012-Fadrhonc.pdfPosudek oponenta práce671,81 kBAdobe PDFView/Open
Fadrhonc - prot..pdfPrůběh obhajoby práce34,47 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5763

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.