Název: Redakční systém vědeckého časopisu
Další názvy: Publishing system of the scientific magazine
Autoři: Janča, Adam
Vedoucí práce/školitel: Jakeš, Tomáš
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5768
Klíčová slova: redakce;časopis;redakční systém;webová stránka;CMS;Joomla!;ARNICA;PHP;HTML;Joomla! rozšíření
Klíčová slova v dalším jazyce: redaction;magazine;editorial system;website;CMS;Joomla!;ARNICA;PHP;HTML;Joomla! extension
Abstrakt: V této bakalářské práci je popsán systém fungování redakce vědeckého časopisu ARNICA. Rozbor tohoto systému je zaměřen především na role v reakci, které jednotlivé členové zastávají a na životní cyklus článku. Další část práce představuje redakční systém Joomla!, jeho možnosti uplatnění pro web časopisu ARNICA a dále popisuje i omezeni a pravidla, kterých se musíme držet při tvorbě rozšíření. Na základě rozboru systému redakce časopisu ARNICA a přestavených informací o systému Joomla! je hlavní část práce zaměřena na tvorbu vlastního rozšíření, které slouží jako pomocník k odevzdávání, hodnocení a publikování článků v redakci. V práci jsou představeny některé zabudované funkce a třídy frameworku systému Joomla!, které jsou pak spolu s vlastními principy a postupy použity v tvorbě rozšíření. Poslední část bakalářské práce je zaměřen na popis vytvořeného rozšíření z jednotlivých uživatelských pohledů. Tyto uživatelské pohledy jsou dány rolemi v redakci časopisu ARNICA.
Abstrakt v dalším jazyce: The bachelor thesis describes the functioning system in the editorial office of the science magazine ARNICA. The analysis of this system is primarily focused on positions in the editorial office, that are held by the staff and also on the life cycle of an article. The next part of thesis introduces the Joomla! system and the possibility of its application within the website of ARNICA magazine. This part of thesis also includes restrictions and rules, that have to be followed during the process of web extension. Considering the analysis of the functioning system in the editorial office of the science magazine ARNICA and stated information about Joomla! system, the main part of thesis is focused on the creation of extension itself, that serves as a useful help when articles in the editorial office are being submitted, evaluated and published. The bachelor thesis also deals with some integrated functions and framework classes of the Joomla! system, that are together with principles and methods used in the process of extension creation. The last part of thesis is dedicated to the description of created extension from the viewpoint of users. These viewpoints are influenced by the positions in the editorial office of ARNICA magazine.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVD)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Redakcni_system_vedeckeho_casopisu.pdfPlný text práce1,49 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Janca - ved.jpgPosudek vedoucího práce878,29 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
posudek_DP_BP_ZP_2012-Janca.pdfPosudek oponenta práce1,93 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Janca - prot..pdfPrůběh obhajoby práce33,18 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5768

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.