Název: Počítačová hesla
Další názvy: Computer passwords
Autoři: Bozděch, Tomáš
Vedoucí práce/školitel: Michalík, Petr
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5770
Klíčová slova: počítačová hesla
Klíčová slova v dalším jazyce: computer passwords
Abstrakt: Tématem práce jsou počítačová hesla. Cílem mé bakalářské práce bylo seznámit uživatele s problematikou týkající se počítačových hesel. Uživatelům jsem poskytl postup a rady, jak správně vytvořit silné heslo, neboť znalost tvorby silného hesla je nedílnou součástí bezpečnosti dat.
Abstrakt v dalším jazyce: The subject of the work is computer passwords.The aim of my bachelor thesis is to acquaint with the issues of computer passwords. I have given some course of action and advice to the user how to create a strong password because the knowledge about strong passwords is an integral part of the safety of data.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVD)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Pocitacova hesla.pdfPlný text práce1,36 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Bozdech - ved..pdfPosudek vedoucího práce69,95 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Bozdech - opon..pdfPosudek oponenta práce100,8 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Bozdech - prot..pdfPrůběh obhajoby práce33,73 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5770

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.