Název: Sbírka úloh pro výuku MS Excel a její vizualizace
Další názvy: Collection of tasks for learning MS Excel and its visualization
Autoři: Kuthan, Martin
Vedoucí práce/školitel: Vrbík, Václav
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5772
Klíčová slova: Excel 2007;e-kurz;sbírka úloh
Klíčová slova v dalším jazyce: Excel 2007;e-course;collection of tasks
Abstrakt: Zadáním této bakalářské práce je vytvoření výukového materiálu pro distanční výuku Microsoft Excelu 2007, zejména pak vytvoření sbírky úloh, na kterých se studenti naučí pracovat s tímto programem. Kurz má zároveň představit studentům k čemu se tento program používá, a naučit studenty s tímto programem lépe pracovat. Microsoft Excel 2007 je výkonný tabulkový procesor, který se už dávno nespecializuje pouze na tabulky.
Abstrakt v dalším jazyce: The purpose of this bachelor thesis is to design a distance educational course aimed at beginners and pre-intermediate students. It contains educational materials in the form of tasks for Microsoft Excel 2007. Through the sufficient materials, students are supposed to acquire computer skills necessary for their work with Microsoft Excel 2007. It also provides them with wider understanding of it´s possible use. The course is designed for beginners and pre-intermediate students, and is developed in the form of e-book, that can be found attached to this thesis.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVD)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP.pdfPlný text práce3,04 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kuthan - pdf.-ved..pdfPosudek vedoucího práce105,5 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kuthan - opon..pdfPosudek oponenta práce92,35 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kuthan - prot..pdfPrůběh obhajoby práce35,22 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5772

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.