Název: Rozvoj kreativity v oboru kadeřník pomocí projektového vyučování
Další názvy: Development of creativity in the field of hairdresser using project based learning
Autoři: Raková, Helena
Vedoucí práce/školitel: Mach, Petr
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5775
Klíčová slova: projektové vyučování;pedagogický projekt;návrh;odborná praxe;obor kadeřník
Klíčová slova v dalším jazyce: project teaching;pedagogical project;design;professional practice;field hairdresser
Abstrakt: Bakalářská práce ?Rozvoj kreativity v oboru kadeřník pomocí projektového vyučování? je zaměřena na teoretické zpracování poznatků o projektovém vyučování. Následně získané znalosti, jsou aplikovány během výuky odborného výcviku v rámci pedagogické praxe. Teoretická část se zabývá historií, vývojem vzdělání a využití metod, které obsahují prvky projektového vyučování, rozvíjí svobodné myšlení a řeší společenské krize. Praktická část popisuje charakter projektového vyučování a analyzuje jeho realizaci v rámci pedagogické praxe. V závěru obsahuje souhrnné informace o splnění dosahovaného cíle, které jsou ověřeny pomocí výzkumné metody pozorování.
Abstrakt v dalším jazyce: Bachelor thesis " Development of creativity in the field of hairdresser using project based teaching" is focused on the theoretical knowledge of project processing instruction. Subsequently acquired knowledges are applied during the course of training in educational practice. The theoretical part deals with the history, development and use of educational methods, which includes elements of project teaching, develop free thinking and solve the social crisis. The practical part describes the nature of project teaching and analyzes its implementation in educational practice. The conclusion contains a summary of meeting the targets that are verified by observation research methods.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAT)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP-Helena_Rakova.pdfPlný text práce934,71 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
RAKOVA - VED..pdfPosudek vedoucího práce120,27 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP - posudek_oponenta_Rakova.pdfPosudek oponenta práce58,6 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Rakova - prot..pdfPrůběh obhajoby práce33,77 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5775

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.