Název: Pracovní činnosti v předškolním zařízení
Další názvy: Work activities in pre-primary facilities
Autoři: Malá, Alice
Vedoucí práce/školitel: Honzíková, Jarmila
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5778
Klíčová slova: pracovní výchova;pracovní činnost;předškolní zařízení;materiály;nástroj;pomůcky;hygiena;hygiena
Klíčová slova v dalším jazyce: job training;work activities;preschool equipment;materials;tool;hygiene;safety work
Abstrakt: Ve své bakalářské práci se nejprve zabývám obecným popisem pracovních činností v předškolním zařízení, jejich historií, cíli a možnostmi využití při výchově dětí předškolního věku. Ve výzkumné části bakalářské práce se zaměřuji na jejich realizaci v předškolních zařízeních v České republice.
Abstrakt v dalším jazyce: In my thesis, at first, I concerned with a general description of work activities in preschool facilities, their history, goals and possibilities of use in the education of children of preschool age. In the research part of the thesis, I focus on their implementation in preschool facilities in the Czech Republic.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAT)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BC.pdfPlný text práce433,3 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Wellnerova(Mala)-ved..pdfPosudek vedoucího práce81,69 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Wellnerova(Mala)-opon..pdfPosudek oponenta práce157,65 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Mala (Wellnerova)-prot..pdfPrůběh obhajoby práce52,34 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5778

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.