Název: Právní úprava neziskového sektoru
Další názvy: Legal regulation on the non-profit sector
Autoři: Lego, Jan
Vedoucí práce/školitel: Dvořák, Tomáš
Oponent: Louda, Tomáš
Hurdík, Jan
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5786
Klíčová slova: občanská společnost;neziskový sektor;občanské sdružení;spolkové právo;spolky v německém právu;sdružení ve francouzském právu
Klíčová slova v dalším jazyce: civil society;non-profit sector;civil association;association law;associations in german law;association under french law
Abstrakt: Předložená doktorská práce se věnuje tématu právní úpravy neziskového sektoru v právním řádu ČR. Po vymezení obecných rámců tématu - občanské společnosti a neziskového sektoru - se stěžejní část práce zaměřuje na problematiku sdružení podle zákona o sdružování občanů. Dále je pozornost zaměřena na spolkové právo v novém občanském zákoníku, sdružení v německém právu a asociacím v právu francouzském.
Abstrakt v dalším jazyce: This Ph.D. assignment is focused on legal regulation of the nonprofit sector in Czech legal system. Following the general definition of the theme - civil society and non-profit sector - the main part of the assignment focuses on the civic association of an act 83/1990 Coll., on forming civic associations. Attention is also focused on association law in the new Civil Code, "Die Vereine" in German law and "Les associations" in French legal system.
Práva: Plný text práce není zpřístupněn.
Vyskytuje se v kolekcích:Disertační práce / Dissertations (KCP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Lego_Jan_disertace_PravniUpravaNeziskovehoSektoru_2011.pdfPlný text práce1,26 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít  Vyžádat kopii
Lego - posudek 1.pdfPosudek vedoucího práce104,7 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Lego - posudek 2.pdfPosudek oponenta práce150,92 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Lego - protokol.pdfPrůběh obhajoby práce38,91 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Rozhodnuti-Lega.pdfOdůvodnění nezveřejnění VŠKP439,69 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít  Vyžádat kopii


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5786

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.