Název: Analýza sociálních služeb v Klatovech
Další názvy: Analysis of social services in Klatovy
Autoři: Kaňáková, Ivana
Vedoucí práce/školitel: Bednář, Radomír
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5804
Klíčová slova: Klatovy;sociální služby;sociální ochrana;kvalita;plánování;financování
Klíčová slova v dalším jazyce: Klatovy;social services;social protection;quality;planning;financing
Abstrakt: Diplomová práce je zaměřena na poskytované sociální služby v Klatovech. Práce je rozdělena na dvě části. Teoretická část práce se věnuje dělení a definici sociálních služeb, a pak dalším aspektům, které mají na sociální služby velký vliv. Tedy zajištění kvality, plánování a financování sociálních služeb. Tyto teoretická východiska slouží jako úvod pro praktickou část, kde se těmito aspekty zabývám podrobněji s ohledem na sociální služby v dané lokalitě.
Abstrakt v dalším jazyce: Diploma work is focused on providing social services in Klatovy. Work is divided into two parts. In theoretical part is writing about definition and seperation of individual social services and another important aspects that have influence on them like quality, planning and financing. This theoretical basis served like introduction to practical part, in which I engage with them in respect of social services in concrete locality.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPG)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace Kanakova.pdfPlný text práce879,44 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kanakova PV.pdfPosudek vedoucího práce23,32 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kanakova OP.pdfPosudek oponenta práce42,71 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kanakova O.pdfPrůběh obhajoby práce9,13 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5804

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.