Název: Zavedení reminiscenční terapie v Domově pro seniory U Penzionu 1711 Tachov
Další názvy: Introduction reminiscence therapy in the Home for the Elderly Tachov, U Penzionu 1711
Autoři: Machová, Kateřina
Vedoucí práce/školitel: Bednář, Radomír
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5805
Klíčová slova: reminiscenční terapie;vzpomínání;senior;aktivizační činnosti
Klíčová slova v dalším jazyce: reminiscence therapy;reminisce;senior;activation activities
Abstrakt: Diplomová práce Zavedení reminiscenční terapie v Domově pro seniory Tachov, U Penzionu 1711, se zabývá zjištěním, zda je tento domov vhodným zařízením pro výkon reminiscenční terapie. Na základě realizace pilotního projektu reminiscenční terapie a rozhovorů s účastníky terapie a klíčovými pracovníky domova byla vytvořena metodika, která má být průvodcem při zavedení této terapeutické aktivity mezi plnohodnotné aktivizační činnosti v domově.
Abstrakt v dalším jazyce: Introduction reminiscence therapy in the Home for the Elderly Tachov, U Penzionu 1711,- to find out this Home is a suitable facility for a performance of the reminiscence therapy. Based on realization of a pilot project of reminiscence therapy and interviews with the therapy participants and key workers of the Home, a methodology, which should be used as a guide while establishing this therapeutic activity among valid activation activities in the Home, was set.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPG)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
diplomova_prace_machova.pdfPlný text práce2,01 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Machova PV.pdfPosudek vedoucího práce28,36 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Machova OP.pdfPosudek oponenta práce45,52 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Machova O.pdfPrůběh obhajoby práce8,39 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5805

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.