Název: Komparace pomůcek a organizačních forem při výuce analyticko-syntetickou a genetickou metodou
Další názvy: The Comparison of Teaching Aids and Organizational Forms Using Analytic-synthetic and Genetic Approach
Autoři: Nováková, Vladimíra
Vedoucí práce/školitel: Kocurová, Marie
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5806
Klíčová slova: prvopočáteční čtení;analyticko-syntetická metoda;genetická metoda;organizační formy vyučování;pomůcky pro výuku čtení;dotazník;pozorování;obsahová analýza textu
Klíčová slova v dalším jazyce: primary reading;analytical synthetic method;genetic method;organizational forms of teaching;teaching aids;questionnaire;observation;text analysis
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá výukou prvopočátečního čtení v souvislosti s metodami výuky, učebními pomůckami, které nabízí současný český trh a organizačními formami výuky. Ve výzkumné části především prostřednictvím dotazníku, dále pak obsahové analýzy učebních materiálů a také pozorováním žáků zjišťuje kvalitativní i kvantitativní možnosti ve výuce prvopočátečního čtení.
Abstrakt v dalším jazyce: Diploma work deals with teaching of primary reading in connection to method of teaching, teaching aids available on Czech market and organizational forms of teaching. In the research part especially through a questionnaire, analysis of the contents of teaching materials and through observation of students it evaluates qualitative and quantitative opportunities in teaching primary reading.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPG)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP Vladimira Novakova_2012.pdfPlný text práce1,41 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Novakova PV.pdfPosudek vedoucího práce25,94 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Novakova OP.pdfPosudek oponenta práce36,84 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Novakova O.pdfPrůběh obhajoby práce12,67 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5806

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.