Title: Komparace pomůcek a organizačních forem při výuce analyticko-syntetickou a genetickou metodou
Other Titles: The Comparison of Teaching Aids and Organizational Forms Using Analytic-synthetic and Genetic Approach
Authors: Nováková, Vladimíra
Advisor: Kocurová, Marie
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5806
Keywords: prvopočáteční čtení;analyticko-syntetická metoda;genetická metoda;organizační formy vyučování;pomůcky pro výuku čtení;dotazník;pozorování;obsahová analýza textu
Keywords in different language: primary reading;analytical synthetic method;genetic method;organizational forms of teaching;teaching aids;questionnaire;observation;text analysis
Abstract: Diplomová práce se zabývá výukou prvopočátečního čtení v souvislosti s metodami výuky, učebními pomůckami, které nabízí současný český trh a organizačními formami výuky. Ve výzkumné části především prostřednictvím dotazníku, dále pak obsahové analýzy učebních materiálů a také pozorováním žáků zjišťuje kvalitativní i kvantitativní možnosti ve výuce prvopočátečního čtení.
Abstract in different language: Diploma work deals with teaching of primary reading in connection to method of teaching, teaching aids available on Czech market and organizational forms of teaching. In the research part especially through a questionnaire, analysis of the contents of teaching materials and through observation of students it evaluates qualitative and quantitative opportunities in teaching primary reading.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Vladimira Novakova_2012.pdfPlný text práce1,41 MBAdobe PDFView/Open
Novakova PV.pdfPosudek vedoucího práce25,94 kBAdobe PDFView/Open
Novakova OP.pdfPosudek oponenta práce36,84 kBAdobe PDFView/Open
Novakova O.pdfPrůběh obhajoby práce12,67 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5806

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.