Title: Co potřebuje dítě na počátku školní docházky?
Other Titles: What are the child´s needs at the beginning of school age?
Authors: Tomíčková, Iveta
Advisor: Lukavská, Eva
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5816
Keywords: Škola orientovaná na žáka;konstruktivistické pojetí výuky;raný školní věk;potřeby žáky;Integrovaná tematické výuka;metodický materiál
Keywords in different language: Pupil oriented school;constructivist education approach;early school age;pupil´s needs;integrated thematic education;and Methodical material
Abstract: Hlavním tématem, které je obsaženo ve všech kapitolách diplomové práce, je dítě na počátku školní docházky, jeho charakteristika, jeho potřeby a pojetí výuky orientované na žáka, které vede k uspokojování potřeb vedoucích k učení na počátku školní docházky. Práce obsahuje Metodický materiál, v kterém jsou popsány některé aktivity využívané v daném období v naší škole.
Abstract in different language: The main theme, which is included in all chapters of the thesis, is the child at the beginning of school age, it´s characteristic, it´s needs and education approaches to pupil oriented school, which leads to satisfying education needs at the beginning of school age. The thesis contains Methodical material, where are some activities used in our school in a given period described.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Iveta Tomickova.pdfPlný text práce2,22 MBAdobe PDFView/Open
Tomickova PV.pdfPosudek vedoucího práce40,69 kBAdobe PDFView/Open
Tomickova OP.pdfPosudek oponenta práce43,67 kBAdobe PDFView/Open
Tomickova O.pdfPrůběh obhajoby práce12,37 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5816

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.