Název: Co potřebuje dítě na počátku školní docházky?
Další názvy: What are the child´s needs at the beginning of school age?
Autoři: Tomíčková, Iveta
Vedoucí práce/školitel: Lukavská, Eva
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5816
Klíčová slova: Škola orientovaná na žáka;konstruktivistické pojetí výuky;raný školní věk;potřeby žáky;Integrovaná tematické výuka;metodický materiál
Klíčová slova v dalším jazyce: Pupil oriented school;constructivist education approach;early school age;pupil´s needs;integrated thematic education;and Methodical material
Abstrakt: Hlavním tématem, které je obsaženo ve všech kapitolách diplomové práce, je dítě na počátku školní docházky, jeho charakteristika, jeho potřeby a pojetí výuky orientované na žáka, které vede k uspokojování potřeb vedoucích k učení na počátku školní docházky. Práce obsahuje Metodický materiál, v kterém jsou popsány některé aktivity využívané v daném období v naší škole.
Abstrakt v dalším jazyce: The main theme, which is included in all chapters of the thesis, is the child at the beginning of school age, it´s characteristic, it´s needs and education approaches to pupil oriented school, which leads to satisfying education needs at the beginning of school age. The thesis contains Methodical material, where are some activities used in our school in a given period described.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPG)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP Iveta Tomickova.pdfPlný text práce2,22 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Tomickova PV.pdfPosudek vedoucího práce40,69 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Tomickova OP.pdfPosudek oponenta práce43,67 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Tomickova O.pdfPrůběh obhajoby práce12,37 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5816

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.