Název: Jsou žáci 1. - 3. ročníku ZŠ schopni kvalitního slovního hodnocení?
Další názvy: Are 1. - 3. grade students capable of spoken classification?
Autoři: Velíšková, Šárka
Vedoucí práce/školitel: Lukavská, Eva
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5818
Klíčová slova: transmise;konstruktivismus;Začít spolu;vývoj dítěte;hodnocení;slovní hodnocení
Klíčová slova v dalším jazyce: transmission;constructivism;Step by Step;child development;evaluation;verbal evaluation
Abstrakt: Diplomová práce mapuje tříletý výzkum žáků 1. ? 3. ročníku základní školy zaměřený na kvalitu slovního hodnocení. Jsou zde popsány jednotlivé kroky výzkumu a jeho výsledky, doložené konkrétními výroky žáků. Teoretická část je věnována vývoji českého školství. Dále je zde detailně popsán vzdělávací program Začít spolu, jeho principy a realizace ve školách. Následuje rozbor vývojového hlediska žáků 1. ? 3. ročníku, zejména jejich fyzické, motorické, kognitivní, emoční, jazykové a sociální stránky osobnosti. Závěrečné kapitoly vysvětlují pojem hodnocení, speciálně pak hodnocení slovní. V praktické části je popsána výzkumná skupina a způsob provedení výzkumu. Následuje analýza jednotlivých znaků slovního hodnocení. V závěru je zhodnocena míra naplnění těchto znaků, jakožto hlediska kvality slovního hodnocení.
Abstrakt v dalším jazyce: Thesis describes the three-year research focused on quality of verbal evaluation done by first- to third-grade pupils. It describes the single steps of research and the results, documented by concrete statements. Theoretical part is dedicated to development of Czech education. It continues with description of the program Step by Step, its principles and implementation in schools. The analysis of development characteristics by first- to third-grade pupils follows; the physical, motor, cognitive, emotional, linguistic and social aspects of personality are the mainly mentioned. The terms evaluation and especially the term verbal evaluation are explained in the closing chapters. The research group and the method are described in the practical part, followed by the analysis of verbal evaluation attributes. The fulfilment of attributes, take as characteristics for quality of verbal evaluation, is evaluated in conclusion.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPG)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Veliskova Sarka - Diplomova prace.pdfPlný text práce1,69 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Veliskova PV.pdfPosudek vedoucího práce31,83 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Veliskova OP.pdfPosudek oponenta práce36,75 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Veliskova O.pdfPrůběh obhajoby práce12,08 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5818

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.