Název: Psychohygiena jako součást osobnostního rozvoje
Další názvy: Mental hygiene as part of personal development
Autoři: Ledvinová, Kateřina
Vedoucí práce/školitel: Dubec, Michal
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5825
Klíčová slova: psychohygiena;duševní hygiena;životospráva;spánek;pohyb;hospodaření s časem;dýchání;hygiena ve vyučování;relaxace;stresová zátěž;únava;odpočinek
Klíčová slova v dalším jazyce: psychohygiene;mental hygiene;lifestyle;sleep;movement;time management;breathing;hygiene in teaching;relaxation;stress load;fatigue;rest
Abstrakt: Práce obsahuje teoretické poznatky z oblasti psychohygieny. Vymezuje tuto problematiku také pomocí rámcového vzdělávacího programu. Nabízí různá objasnění, která souvisí s duševní hygienou. Dále definuje životosprávu a její zákonitosti o dodržování a respektování pravidel, která s duševní hygienou souvisí. Práce zahrnuje kvantitativní a kvalitativní výzkumnou metodu. Obě metody jsou zaměřeny na zatížení žáků prvního stupně. Tyto výzkumy byly zanalyzovány a následně zhodnoceny.
Abstrakt v dalším jazyce: The work includes the theoretical knowledge of mental hygiene. The issue itself is also delimited using the general educational framework. It offers different ways of explanation and clarification related to mental hygiene. Further, the work defines the lifestyle and it´s compliance with laws and respect for the rules closely connected to mental hygiene. The work includes quantitative and qualitative research method. Both methods are aimed at load of primary school pupils. These researches were analyzed and subsequently evaluated.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPG)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Psychohygiena jako soucat osobnostniho rozvoje.pdfPlný text práce454,75 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
ledvinova VP.pdfPosudek vedoucího práce38,36 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
ledvinova OP.pdfPosudek oponenta práce46,3 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
ledvinova O.pdfPrůběh obhajoby práce12,98 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5825

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.