Název: Mimoškolní integrace dětí se zdravotním postižením a sociálním znevýhodněním na venkově
Další názvy: After-school children integration with handicaps and social separation in the village
Autoři: Vyskočilová, Lenka
Vedoucí práce/školitel: Slowík, Josef
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5831
Klíčová slova: Integrace;postižení;dotazník;rozhovor;pozorování
Klíčová slova v dalším jazyce: Integration;disability;questionnaire;interview;observation
Abstrakt: Tématem diplomové práce je mimoškolní integrace dětí se zdravotním postižením a sociálním znevýhodněním na venkově. Práce se skládá ze dvou hlavních částí. První část teoretická pojednává o tom, proč jsme si zvolila právě toto téma a vysvětluje odborné náležitosti, týkající se mimoškolní integrace. Dále se v této části zabývám také seznámením, jakým postižením integrované děti trpí. Praktická část se zabývá výzkumným šetřením. V první části svého výzkumného šetření používám strukturovaný dotazník, který předkládám dětem s postižením i dětem bez postižení. V druhém případě jsem zvolila výzkumnou formu pomocí rozhovoru, který je prováděný s rodiči integrovaných dětí, s lektory/pedagogy a dětmi bez postižení na volnočasových aktivitách. Poslední částí výzkumného šetřené je výzkum pomocí pozorování, které jsme prováděla po dobu 4 let na volnočasových aktivitách, v kterých byly integrovány postižené děti.
Abstrakt v dalším jazyce: The theme of this thesis is the integration of school children with disabilities and social disadvantage in rural areas. The work consists of two main parts. The first part discusses the theoretical why we chose this theme and explains the technical requirements related to school integration. Furthermore, in this section deal with the acquaintance, which integrated children suffer from disabilities.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPG)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Lenka Vyskocilova Diplomova prace.pdfPlný text práce1,22 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
vyskocilova VP.pdfPosudek vedoucího práce56,86 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
vyskocilova OP.pdfPosudek oponenta práce31,04 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
vyskocilova O.pdfPrůběh obhajoby práce8,76 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5831

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.