Title: Mimoškolní integrace dětí se zdravotním postižením a sociálním znevýhodněním na venkově
Other Titles: After-school children integration with handicaps and social separation in the village
Authors: Vyskočilová, Lenka
Advisor: Slowík, Josef
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5831
Keywords: Integrace;postižení;dotazník;rozhovor;pozorování
Keywords in different language: Integration;disability;questionnaire;interview;observation
Abstract: Tématem diplomové práce je mimoškolní integrace dětí se zdravotním postižením a sociálním znevýhodněním na venkově. Práce se skládá ze dvou hlavních částí. První část teoretická pojednává o tom, proč jsme si zvolila právě toto téma a vysvětluje odborné náležitosti, týkající se mimoškolní integrace. Dále se v této části zabývám také seznámením, jakým postižením integrované děti trpí. Praktická část se zabývá výzkumným šetřením. V první části svého výzkumného šetření používám strukturovaný dotazník, který předkládám dětem s postižením i dětem bez postižení. V druhém případě jsem zvolila výzkumnou formu pomocí rozhovoru, který je prováděný s rodiči integrovaných dětí, s lektory/pedagogy a dětmi bez postižení na volnočasových aktivitách. Poslední částí výzkumného šetřené je výzkum pomocí pozorování, které jsme prováděla po dobu 4 let na volnočasových aktivitách, v kterých byly integrovány postižené děti.
Abstract in different language: The theme of this thesis is the integration of school children with disabilities and social disadvantage in rural areas. The work consists of two main parts. The first part discusses the theoretical why we chose this theme and explains the technical requirements related to school integration. Furthermore, in this section deal with the acquaintance, which integrated children suffer from disabilities.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lenka Vyskocilova Diplomova prace.pdfPlný text práce1,22 MBAdobe PDFView/Open
vyskocilova VP.pdfPosudek vedoucího práce56,86 kBAdobe PDFView/Open
vyskocilova OP.pdfPosudek oponenta práce31,04 kBAdobe PDFView/Open
vyskocilova O.pdfPrůběh obhajoby práce8,76 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5831

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.