Title: Vývoj transparentních vodivých oxidů pro fotovoltaické aplikace
Other Titles: Development of transparent conductive oxides for photovoltaic applications
Authors: Prušáková, Lucie
Advisor: Šutta, Pavol
Šutta, Pavol
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5840
Keywords: oxid zinku;tenkovrstvý solární článek;magnetronové naprašování
Keywords in different language: zinc oxide;thin-film solar cell;magnetron sputtering
Abstract: Práce je motivována aplikací tenkých vrstev oxidu zinku jako vrchní a spodní reflekční elektroda tenkovrstvých solárních článků, v nichž zlepšční rozptylu světla na rozhraní vede ke zvýšení účinnosti těchto článků. Výzkum představený v této práci je zaměřen na zkoumání změn vlastností tenkých vrstev oxidu zinku v závislosti na podmínkách magnetronového naprašování a po-depozičních úprav.
Abstract in different language: This work is motivated by applications of ZnO thin films as a top electrode and back reflector in thin-film solar cells and the need of the light scattering improvement to increase the thin-film solar cells performance. The research presented in this thesis has been particularly focused to investigate in detail the behaviour of doped zinc oxide films in dependence on conditions of both, deposition by magnetron sputtering and post-deposition treatment.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Disertační práce / Dissertations (KMM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2012_08_29 Lucie Prusakova Disertace.pdfPlný text práce203,09 kBAdobe PDFView/Open
Posudek skolitele Prusakova.pdfPosudek vedoucího práce598,19 kBAdobe PDFView/Open
Posudky Prusakova.pdfPosudek oponenta práce3,3 MBAdobe PDFView/Open
Zapis Prusakova.pdfPrůběh obhajoby práce861,47 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5840

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.