Title: Vlastnosti, zkoušení a vývoj kompozitních Cr povlaků pro pístní kroužky
Other Titles: Properties, testing and development of composite chromium coatings for piston rings
Authors: Chocholatý, Ondřej
Advisor: Kříž, Antonín
Kříž, Antonín
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5842
Keywords: pístní kroužky;tvrdé chromování;kompozitní chrom;pin-on-disc;dynamometr;UDDG
Keywords in different language: piston rings;hard chromium;composite chromium;PIN-on-DISC;dynamometer;UDDG
Abstract: Předložená dizertační práce se zabývá vývojem a testováním kompozitních galvanických povrchových úprav pro pístní kroužky. Rešerše v úvodu práce byla zaměřena na problematiku chromových povrchových úprav pístních kroužků a jejich testování. Byly zde uvedeny i již dříve uskutečněné experimenty na dané téma. V první části experimentálního programu byly připraveny vzorky několika různých povrchových úprav na bázi chromu. Jednalo se jak o povlaky již sériově vyráběné, tak o povlaky nové na bázi CR - UDDG. Vzorky povlaků byly deponovány na ocelový substrát. Povlaky byly testovány metodou "PIN-on-DISC", kde byla sledována otěruvzdornost a koeficeint tření. Hodnocení tribologických stop proběhlo několika způsoby. Na základě výsledků testu metodou "PIN-on-DISC" byla vybrána povrchová úprava, která byla použita k výrobě prototypu pístního kroužku. V druhé části experimentálního programu byla provedena zkouška v dieselovém spalovacím motoru. Připravené prototypy byly porovnány s kroužky, které měly sériově vyráběnou povrchovou úpravu BCr (chromkeramika). Při testu byla sledována otěruvzdornost povlaků. Výsledky testu metodou ?PIN-on-DISC? a zkoušky ve spalovacím motoru byly porovnány.
Abstract in different language: Submitted thesis deals with the development and testing of composite galvanic coatings for piston rings. The literature search in the introduction was focused on the issue of chromium coatings for piston rings and their testing. There were also mentioned previously realized experiments on this topic. In the first part of the experimental program there were prepared samples of several different chromium based surface treatments. There were prepared both already mass- produced coatings and new coatings Cr - UDDG. Samples of coatings were deposited on a steel substrate. Coatings were tested using the ?PIN-on-DISC? method, where wear resistance and coefficient of friction were evaluated. Evaluation of the tribological track was performed in several ways. Type of coating used for manufacturing of prototypes for diesel engine was determined from results of "PIN-on-DISC" method. In the second part of the experiment there were prototypes tested in diesel engine. New prototypes were compared with the already mass-produced coating BCr (chromium-ceramics). The results of "PIN-on-DISC" method and test in combustion engine were compared.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Disertační práce / Dissertations (KMM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Chocholaty_dizertace.pdfPlný text práce38,91 MBAdobe PDFView/Open
Posudek skolitele Chocholaty.pdfPosudek vedoucího práce1,14 MBAdobe PDFView/Open
Posudky Chocholaty.pdfPosudek oponenta práce4,95 MBAdobe PDFView/Open
Zapis Chocholaty.pdfPrůběh obhajoby práce805,57 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5842

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.