Title: Porovnání a otestování metod pro sumarizaci textů
Other Titles: Comparison and test of text summarization methods
Authors: Novotný, Jaromír
Advisor: Skorkovská, Lucie
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5860
Keywords: automatická sumarizace;používané metody;ohodnocování metod;statistické metody;grafové metody
Keywords in different language: automatics summarization;used methods;evaluation of summarization methods;statistic methods;graph methods
Abstract: V této bakalářské práci je popsán základ automatické sumarizace, typy používaných metod a vlastnosti těchto metod. Dále se práce zaměřuje na úspěšnost vyhodnocování sumarizačních metod a popisuje také metody, jež se používají při zpracování novinových článku. Věnuje se zde větší pozornost metodám statistickým a grafovým, které jsou zde také implementovány (jedna statická a jedna grafová metoda). Následně jsou porovnávány výsledky obou metod a jejich použitelnost pro reálné úlohy.
Abstract in different language: In this Bachelor Thesis the fundamentals of automatic summarization are described, types of used methods and their properties. Next, the thesis focused on evaluation of summarization methods and describes methods, which are used for newspaper articles. There is bigger attention to the statistic and graph methods, which are also implemented (one of the static and one of the graph methods). The results of both implemented methods and their usability for real tasks is compared.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKY)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce409,16 kBAdobe PDFView/Open
novotny-v.pdfPosudek vedoucího práce1,97 MBAdobe PDFView/Open
novotny-p.pdfPrůběh obhajoby práce1,03 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5860

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.