Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorSkorkovská, Lucie
dc.contributor.authorNovotný, Jaromír
dc.date.accepted2012-06-21
dc.date.accessioned2013-06-19T07:01:56Z-
dc.date.available2012-02-13cs
dc.date.available2013-06-19T07:01:56Z-
dc.date.issued2012
dc.date.submitted2012-05-18
dc.identifier49856
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/5860
dc.description.abstractV této bakalářské práci je popsán základ automatické sumarizace, typy používaných metod a vlastnosti těchto metod. Dále se práce zaměřuje na úspěšnost vyhodnocování sumarizačních metod a popisuje také metody, jež se používají při zpracování novinových článku. Věnuje se zde větší pozornost metodám statistickým a grafovým, které jsou zde také implementovány (jedna statická a jedna grafová metoda). Následně jsou porovnávány výsledky obou metod a jejich použitelnost pro reálné úlohy.cs
dc.format61 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectautomatická sumarizacecs
dc.subjectpoužívané metodycs
dc.subjectohodnocování metodcs
dc.subjectstatistické metodycs
dc.subjectgrafové metodycs
dc.titlePorovnání a otestování metod pro sumarizaci textůcs
dc.title.alternativeComparison and test of text summarization methodsen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných vědcs
dc.description.departmentKatedra kybernetikycs
dc.thesis.degree-programAplikované vědy a informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedIn this Bachelor Thesis the fundamentals of automatic summarization are described, types of used methods and their properties. Next, the thesis focused on evaluation of summarization methods and describes methods, which are used for newspaper articles. There is bigger attention to the statistic and graph methods, which are also implemented (one of the static and one of the graph methods). The results of both implemented methods and their usability for real tasks is compared.en
dc.subject.translatedautomatics summarizationen
dc.subject.translatedused methodsen
dc.subject.translatedevaluation of summarization methodsen
dc.subject.translatedstatistic methodsen
dc.subject.translatedgraph methodsen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKY)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce409,16 kBAdobe PDFView/Open
novotny-v.pdfPosudek vedoucího práce1,97 MBAdobe PDFView/Open
novotny-p.pdfPrůběh obhajoby práce1,03 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5860

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.