Název: Regulace teploty v budovách
Další názvy: Control of temperature in buildings
Autoři: Tichý, Martin
Vedoucí práce/školitel: Schlegel, Miloš
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5864
Klíčová slova: model domu;model místnosti;matematické modelování;fyzikální modelování;sdílení tepla;proudění tepla;vedení tepla;záření tepla;otopná soustava;kotel;otopné médium;radiátor;dvoupolohová regulace;termostatické hlavice
Klíčová slova v dalším jazyce: model of building;model of room;mathematical modelling;physical modelling;heat shearing;convective heat;conductive heat;radiative heat;heater system;model of heater;model of heating medium;model of radiator;two-position controller;thermostatic valve
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá tepelným chováním modelu místnosti a modelu budovy. Modely jsou vytvářeny pomocí fyzikálního a matematického modelování. Adekvátnost těchto postupů je ověřena formou simulace se shodnými počátečními podmínkami. Za účelem kompenzace tepelných ztrát modelu domu je vytvořen model otopné soustavy (OS). Tento model OS obsahuje model kotle, model topného média a model radiátoru. Strategie regulace vnitřní teploty byla zvolena pomocí dvoupolohového regulátoru (termostatu). Zbylé radiátory je možné regulovat manuálně, nebo pomocí termostatických hlavic. V závěru práce je hodnocena kvalita regulace s různými konfiguracemi.
Abstrakt v dalším jazyce: This Bachelor's thesis deals with the heat behavior of room model and of building model. In order to construct these models mathematical and physical modellings are used. Complience of these procedures is verified by simulation with equal initial conditions. In order to compensate heat loss of building model, model of heating system is constructed. This model of heating system contains model of heater, model of heating medium and model of radiator. Inner temperature is controlles by a two-position controller. Remaining radiators can be controlled manually or through thermostatic valve. The thesis' conclusion includes rating of regulation's quality with various configurations.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKY)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Martin_Tichy_BP_A09B0837P.pdfPlný text práce1,18 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
tichy-v.pdfPosudek vedoucího práce2 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
tichy-p.pdfPrůběh obhajoby práce1,1 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5864

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.