Název: Jak se děti z "bilingválních" rodin cítí v České republice? Jak se jazykům učí?
Další názvy: Growing up bilingual: How do bilingual children acquire languages?
Autoři: Hájková, Gabriela
Vedoucí práce/školitel: Slavíková, Libuše
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5868
Klíčová slova: bilingvní děti;vyrůstání v bilingvních rodinách;osvojování jazyků;teoretická část;praktická část;dvojjazyčnost;vývoj jazyků;kultura;problémy při osvojování jazyků;dotazník
Klíčová slova v dalším jazyce: bilingual children;growing up in bilingual familes;acquiring languages;theoretical part;practical part;bilingualism;development of languages;culture;some problems with acquiring languages;questionnaire
Abstrakt: Tato práce popisuje vyrůstání a osvojování jazyků dětí v bilingvních rodinách. Jeden z rodičů je vždy anglickým rodilým mluvčím. Nejedná se pouze o kombinaci anglického jazyka s českým, ale i s jiným světovým jazykem. Práce je rozdělena na dvě části a to na část teoretickou a praktickou. Teoretická část se v jednotlivých kapitolách zabývá vlastním významem, vývojem jazyků u bilingvních dětí, tím, co by měli rodiče před narozením dítěte vědět, kulturou a některými problémy, které mohou nastat. Praktická část se zabývá zpracováním dotazníků na téma "dvojjazyčnost" v jednotlivých rodinách.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with the topic of bilingual children. It deals with growing up and with acquiring languages of children in bilingual families. One of the parents is an English native speaker. It is not only connected with Czech and English languages but with another world languages as well. The thesis is devided into two parts, the theoretical one and the practical one. The theoretical part deals with the meaning of bilingualism, the development of languages, culture and some problems which can appear. The practical part deals with the elaboration of questionnaires from particular families.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KAN)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Thesis Growing up bilingual.pdfPlný text práce351,33 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hajkova V.pdfPosudek vedoucího práce111,82 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hajkova O.pdfPosudek oponenta práce103,26 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hajkova.pdfPrůběh obhajoby práce38,58 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5868

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.