Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorSlavíková, Libuše
dc.contributor.authorHájková, Gabriela
dc.date.accepted2012-08-27
dc.date.accessioned2013-06-19T07:03:04Z
dc.date.available2008-12-10cs
dc.date.available2013-06-19T07:03:04Z
dc.date.issued2012
dc.date.submitted2012-06-27
dc.identifier31085
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/5868
dc.description.abstractTato práce popisuje vyrůstání a osvojování jazyků dětí v bilingvních rodinách. Jeden z rodičů je vždy anglickým rodilým mluvčím. Nejedná se pouze o kombinaci anglického jazyka s českým, ale i s jiným světovým jazykem. Práce je rozdělena na dvě části a to na část teoretickou a praktickou. Teoretická část se v jednotlivých kapitolách zabývá vlastním významem, vývojem jazyků u bilingvních dětí, tím, co by měli rodiče před narozením dítěte vědět, kulturou a některými problémy, které mohou nastat. Praktická část se zabývá zpracováním dotazníků na téma "dvojjazyčnost" v jednotlivých rodinách.cs
dc.format54 s. (94 738 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoenen
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectbilingvní dětics
dc.subjectvyrůstání v bilingvních rodináchcs
dc.subjectosvojování jazykůcs
dc.subjectteoretická částcs
dc.subjectpraktická částcs
dc.subjectdvojjazyčnostcs
dc.subjectvývoj jazykůcs
dc.subjectkulturacs
dc.subjectproblémy při osvojování jazykůcs
dc.subjectdotazníkcs
dc.titleJak se děti z "bilingválních" rodin cítí v České republice? Jak se jazykům učí?cs
dc.title.alternativeGrowing up bilingual: How do bilingual children acquire languages?en
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.description.departmentKatedra anglického jazykacs
dc.thesis.degree-programUčitelství pro základní školycs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccess
dc.description.abstract-translatedThis thesis deals with the topic of bilingual children. It deals with growing up and with acquiring languages of children in bilingual families. One of the parents is an English native speaker. It is not only connected with Czech and English languages but with another world languages as well. The thesis is devided into two parts, the theoretical one and the practical one. The theoretical part deals with the meaning of bilingualism, the development of languages, culture and some problems which can appear. The practical part deals with the elaboration of questionnaires from particular families.en
dc.subject.translatedbilingual childrenen
dc.subject.translatedgrowing up in bilingual familesen
dc.subject.translatedacquiring languagesen
dc.subject.translatedtheoretical parten
dc.subject.translatedpractical parten
dc.subject.translatedbilingualismen
dc.subject.translateddevelopment of languagesen
dc.subject.translatedcultureen
dc.subject.translatedsome problems with acquiring languagesen
dc.subject.translatedquestionnaireen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAN)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Thesis Growing up bilingual.pdfPlný text práce351,33 kBAdobe PDFView/Open
Hajkova V.pdfPosudek vedoucího práce111,82 kBAdobe PDFView/Open
Hajkova O.pdfPosudek oponenta práce103,26 kBAdobe PDFView/Open
Hajkova.pdfPrůběh obhajoby práce38,58 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5868

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.