Title: Výslovnostní modely pro Čechy učící se angličtinu
Other Titles: Pronunciation Model(s) for Czech Learners of English (native versus non-native)
Authors: Pavlíková, Veronika
Advisor: Slavíková, Libuše
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5877
Keywords: výslovnostní modely;akcent;anglický jazyk;rozdíly;received pronunciation;general american;scottish english;international english
Keywords in different language: pronunciation models;accents;english language;differences;received pronuciation;general american;scottish english;international english
Abstract: Cílem této práce bylo definovat termín "výslovnostní model" a popsat hlavní akcenty anglického jazyka, které jsou preferované Čechy, kteří se učí angličtinu, jako jejich výslovnostní modely. Těmito akcenty jsou Received Pronunciation, General American accent, Scottish English a vcelku nový jev, International English. V praktické části autorka zkoumala současnou situaci a status výslovnosti a jednotlivých výslovnostních modelů mezi vysokoškolskými studenty angličtiny ze dvou různých univerzit. Výsledky tedy ukazují i rozdíly ve vnímání výslovnosti mezi různými skupinami studentů. Dále tato práce obsahuje mnoho příkladů rozdílů mezi jednotlivými akcenty angličtiny.
Abstract in different language: The aim of this thesis was to define the term "pronunciation model" and to describe the main accents of English that are preferred by Czech learners as their pronunciation models. These are Received Pronunciation, General American accent, Scottish English and quite new phenomenon, International English. In the practical part, the author investigated current situation and status of pronunciation and individual pronunciation models among the university students of English from two different universities. Thus the results also show differences of perception of the pronunciation issue between different groups of students. Furthermore, the thesis contains many examples of differences between individual accents of English.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAN)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_V.Pavlikova.pdfPlný text práce1,47 MBAdobe PDFView/Open
Pavlikova V.pdfPosudek vedoucího práce622,14 kBAdobe PDFView/Open
Pavlikova O.pdfPosudek oponenta práce642,08 kBAdobe PDFView/Open
Pavlikova.pdfPrůběh obhajoby práce259,06 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5877

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.