Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorSlavíková, Libuše
dc.contributor.authorPavlíková, Veronika
dc.date.accepted2012-05-28
dc.date.accessioned2013-06-19T07:03:02Z
dc.date.available2010-12-03cs
dc.date.available2013-06-19T07:03:02Z
dc.date.issued2012
dc.date.submitted2012-04-27
dc.identifier43447
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/5877
dc.description.abstractCílem této práce bylo definovat termín "výslovnostní model" a popsat hlavní akcenty anglického jazyka, které jsou preferované Čechy, kteří se učí angličtinu, jako jejich výslovnostní modely. Těmito akcenty jsou Received Pronunciation, General American accent, Scottish English a vcelku nový jev, International English. V praktické části autorka zkoumala současnou situaci a status výslovnosti a jednotlivých výslovnostních modelů mezi vysokoškolskými studenty angličtiny ze dvou různých univerzit. Výsledky tedy ukazují i rozdíly ve vnímání výslovnosti mezi různými skupinami studentů. Dále tato práce obsahuje mnoho příkladů rozdílů mezi jednotlivými akcenty angličtiny.cs
dc.format81 s. (130 000 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoenen
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectvýslovnostní modelycs
dc.subjectakcentcs
dc.subjectanglický jazykcs
dc.subjectrozdílycs
dc.subjectreceived pronunciationcs
dc.subjectgeneral americancs
dc.subjectscottish englishcs
dc.subjectinternational englishcs
dc.titleVýslovnostní modely pro Čechy učící se angličtinucs
dc.title.alternativePronunciation Model(s) for Czech Learners of English (native versus non-native)en
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.description.departmentKatedra anglického jazykacs
dc.thesis.degree-programUčitelství pro střední školycs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe aim of this thesis was to define the term "pronunciation model" and to describe the main accents of English that are preferred by Czech learners as their pronunciation models. These are Received Pronunciation, General American accent, Scottish English and quite new phenomenon, International English. In the practical part, the author investigated current situation and status of pronunciation and individual pronunciation models among the university students of English from two different universities. Thus the results also show differences of perception of the pronunciation issue between different groups of students. Furthermore, the thesis contains many examples of differences between individual accents of English.en
dc.subject.translatedpronunciation modelsen
dc.subject.translatedaccentsen
dc.subject.translatedenglish languageen
dc.subject.translateddifferencesen
dc.subject.translatedreceived pronuciationen
dc.subject.translatedgeneral americanen
dc.subject.translatedscottish englishen
dc.subject.translatedinternational englishen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAN)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_V.Pavlikova.pdfPlný text práce1,47 MBAdobe PDFView/Open
Pavlikova V.pdfPosudek vedoucího práce622,14 kBAdobe PDFView/Open
Pavlikova O.pdfPosudek oponenta práce642,08 kBAdobe PDFView/Open
Pavlikova.pdfPrůběh obhajoby práce259,06 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5877

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.