Full metadata record
DC poleHodnotaJazyk
dc.contributor.advisorToman, Jiřícs
dc.contributor.authorKubát, Jakubcs
dc.date.accepted2012-08-28cs
dc.date.accessioned2013-06-19T07:03:33Z-
dc.date.available2010-01-04cs
dc.date.available2013-06-19T07:03:33Z-
dc.date.issued2012cs
dc.date.submitted2012-06-15cs
dc.identifier36619cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/5882-
dc.description.abstractPráce představuje různé prostředky, které se používají k zajištění bezpečnosti a ochrany dat na stanicích s operačními systémy Microsoft Windows provozovanými ve školním prostředí. Teoretické funkční principy jsou doplněny konkrétními praktickými příklady. Od obecných bezpečnostních prvků jako je například Antivir, Firewall a aktualizace systému práce směřuje ke specifickým nastavením bezpečnostních mechanismů typických pro školní prostředí, jako je například centralizovaný způsob sdílení a zabezpečení souborů. Prostřední část práce obsahuje praktické ukázky eliminace šíření škodlivého softwaru, konkrétně počítačového červa. Práce se dále věnuje problematice ověření identity osob a serverů, kde tuto problematiku nejdříve rozebírá v teoretické rovině, upozorňuje na možná bezpečnostní rizika a praktickými příklady naznačuje jejich možná řešení. Diplomová práce je záměrně doplněna řadou praktických příkladů, které si kladou za cíl dosáhnout lepšího pochopení jednotlivých bezpečnostních mechanismů.cs
dc.format97cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezenícs
dc.subjectfirewallcs
dc.subjectantivirový programcs
dc.subjectsystémcs
dc.subjectsdílenícs
dc.subjectzabezpečenícs
dc.subjectšifrovánícs
dc.subjectelektronický podpiscs
dc.subjectcertifikátcs
dc.subjectsslcs
dc.subjecttlscs
dc.titleProblematika ochrany a bezpečnosti dat na stanicích s OS MS Windows provozovaných ve školním prostředícs
dc.title.alternativeThe issue of protection and data security on workstations with MS Windows operating in the school environment.en
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.description.departmentKatedra výpočetní a didaktické technikycs
dc.thesis.degree-programUčitelství pro základní školycs
dc.description.resultObhájenocs
dc.description.abstract-translatedThe diploma work introduces many kinds of substances used for security and data protection stations with Microsoft Windows operational systems at schools. Their theoretical functional principles were supplemented with particular examples. The work analyzes general security elements such as Antivirus, Firewall and system update, as well as specific security settings. Those security mechanisms are typical for school environmental such as, for instance, centralized way of sharing and securing data files. The work pays attention to identity and server identification issues. Those issues were analyzed on the theoretical basis. Furthermore, it points out the possible security risks and uses the practical examples to show their feasible solutions. Nowadays we have to face a huge amount of security risks leading to damage, loss or data abuse. That demonstrates the users? need of increased vigilance along with complying with certain precautions and configuration processes. Equally important is using the latest programs to protect data files in PC as stated in the work.en
dc.subject.translatedfirewallen
dc.subject.translatedantivirusen
dc.subject.translatedsystemen
dc.subject.translatedsharingen
dc.subject.translatedsecurityen
dc.subject.translatedencryptionen
dc.subject.translateddigital signatureen
dc.subject.translatedcertificateen
dc.subject.translatedsslen
dc.subject.translatedtlsen
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KVD)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
kubat_diplm.pdfPlný text práce5,34 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kubat - ved..pdfPosudek vedoucího práce75,75 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Posudek_DP_Kubat-1.pdfPosudek oponenta práce539,61 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kubat - prot..pdfPrůběh obhajoby práce37,49 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5882

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.