Název: Geografické aspekty česko-japonských vztahů
Autoři: Luňáčková, Petra
Citace zdrojového dokumentu: Miscellanea Geographica: Universitatis Bohemiae Occidentalis. 2006, č. 12, s. 103-119.
Datum vydání: 2006
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni, Pedagogická fakulta, Katedra geografie
Typ dokumentu: article
článek
URI: http://hdl.handle.net/11025/5919
ISBN: 978-80-7043-589-2
ISSN: 1213-7901
Klíčová slova: Japonsko;Česko;mezinárodní vztahy;geografické aspekty
Klíčová slova v dalším jazyce: Japan;Czechia;international relationships;geographical aspects
Abstrakt: This bachelor project is about geographical aspects of Czech-Japanese relationships. At present there are many contacts between Czech republic and Japan on various levels. Intention of this thesis is to find out some new facts about Czech-Japanese relationships and based on obtaining facts to get an exact imagination of characters and geographical aspects of this relationship.
Práva: © Západočeská univerzita v Plzni
Vyskytuje se v kolekcích:Roč. 12 (2006)
Roč. 12 (2006)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Lunackova.pdfPlný text360,84 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5919

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.