Název: Modelování startu tavby oxidů kovů elektromagnetickou indukcí ve studeném kelímku
Autoři: Rot, David
Kožený, Jiří
Citace zdrojového dokumentu: Electroscope. 2010, č. 4.
Datum vydání: 2010
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta elektrotechnická
Typ dokumentu: článek
article
URI: http://147.228.94.30/images/PDF/Rocnik2010/Cislo4_2010/r4c4c1.pdf
http://hdl.handle.net/11025/592
ISSN: 1802-4564
Klíčová slova: indukční tavení;studený kelímek
Klíčová slova v dalším jazyce: induction melting;cold crucible
Abstrakt: Článek se zabývá možnostmi nastartování indukční tavby oxidů kovů (respektive dalších materiálů) ve studeném kelímku. Tato aplikace bývá často označována jako skull-melting-methode, jelikož tavený materiál se taví sám v sobě, tzn.: tavenina nepřijde do kontaktu s jiným materiálem. V článku se zabýváme možností modelování určitých konfigurací studeného kelímku pomocí multifyzikálního software ANSYS. Na základě úvahy a výsledků z numerických simulací můžeme pak za určitých okolností stanovit optimální podmínky pro zahájení tavby oxidů kovů, které nelze v jejich pevném (sypkém) skupenství a za běžné pokojové teploty indukčně ohřívat.
Abstrakt v dalším jazyce: The article deals with various options of starting the induction melting process of metal oxides and other materials in a cold crucible. This application is often referred to as skull-melting-method because the to-be-melted material gets melted in its own body. That means that the melt doesn’t get exposed to foreign materials. For some of the possible design options number of FEM models created by ANSYS multiphysics software is provided. The numerical simulation and the theoretical description of the problem can be used as bases for determining the optimum conditions for starting the melting process of metal oxides that would not be possible to melt at ambient temperature while there are in their solid state.
Práva: Copyright © 2007-2010 Electroscope. All Rights Reserved.
Vyskytuje se v kolekcích:Číslo 4 (2010)
Články / Articles (KEE)
Číslo 4 (2010)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
r4c4c1.pdf879,52 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/592

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.