Název: Vybrané metody sledování současných geomorfologických procesů
Autoři: Hartvich, Filip
Citace zdrojového dokumentu: Miscellanea Geographica: Universitatis Bohemiae Occidentalis. 2007, č. 13, s. 9-16.
Datum vydání: 2007
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická, Katedra geografie
Typ dokumentu: article
článek
URI: http://hdl.handle.net/11025/5935
ISBN: 978-80-7043-658-5
ISSN: 1213-7901
Klíčová slova: geomorfologické procesy;svahové procesy;záplavy;monitorování;Šumava (pohoří)
Klíčová slova v dalším jazyce: geomorphological processes;slope processes;floods;monitoring;Šumava (mountains)
Abstrakt: The current geomorphological processes actively change the shape of the relief. In this article, the most active processes in the environment of central European midmountains are described on the example of the Šumava Mts. The factors, influencing the activity of the current processes are described, as well as the means of their influence. Major part concerns and describes selected methods, used for the research of the current processes, particularly various possibilites and techniques of mapping, sediment analyses and monitoring.
Práva: © Západočeská univerzita v Plzni
Vyskytuje se v kolekcích:Roč. 13 (2007)
Roč. 13 (2007)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
009-16_hartvich.pdfPlný text185,83 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5935

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.