Název: Hodnocení sesuvného ohrožení a metody tvorby map náchylnosti území ke vzniku svahových deformací
Autoři: Klimeš, Jan
Citace zdrojového dokumentu: Miscellanea Geographica: Universitatis Bohemiae Occidentalis. 2007, č. 13, s. 23-28.
Datum vydání: 2007
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická, Katedra geografie
Typ dokumentu: article
článek
URI: http://hdl.handle.net/11025/5939
ISBN: 978-80-7043-658-5
ISSN: 1213-7901
Klíčová slova: hodnocení sesuvného ohrožení;svahové deformace;geografické informační systémy
Klíčová slova v dalším jazyce: landslide hazard assessment;landslide;geographical information systems
Abstrakt: Importance and demand for spatial and temporal predictions of occurrence of dangerous slope failures is increasing in the recent years. Correspondingly the number of scientific papers concerning these questions is increasing without general agreement about definitions of basic terms used. This article tries to find most widely used definitions of terms such as landslide hazard and susceptibility maps. Overview of basic principles and methods used for landslide susceptibility assessment is also given. These methods are grouped into two main groups - qualitative and quantitative, according to degree of their subjectivity. Division into deterministic and statistic methods is based on the principles used for landslide susceptibility assessment.
Práva: © Západočeská univerzita v Plzni
Vyskytuje se v kolekcích:Roč. 13 (2007)
Roč. 13 (2007)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
023-28_Klimeš1.pdfPlný text68,82 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5939

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.