Název: Využití elektrické odporové tomografie (ERT) v geomorfologii
Autoři: Šilhán, Karel
Pánek, Tomáš
Citace zdrojového dokumentu: Miscellanea Geographica: Universitatis Bohemiae Occidentalis. 2007, č. 13, s. 53-58.
Datum vydání: 2007
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická, Katedra geografie
Typ dokumentu: article
článek
URI: http://hdl.handle.net/11025/5944
ISBN: 978-80-7043-658-5
ISSN: 1213-7901
Klíčová slova: elektrická odporová tomografie;geofyzikální metody;geomorfologie;svahové deformace
Klíčová slova v dalším jazyce: electrical resistivity tomography;geophysical methods;geomorphology;slope deformations
Abstrakt: Application of electrical resistivity tomography (ERT) in geomorphology. Geophysical sounding is getting to be very important tool for geomorphological reaearch. Electrical resistivity tomography (ERT) is (beside ground penetrating radar and seismic refraction) one of the most suitable technique for investigation of the depth and internal structure of various quaternary deposits, weathering mantles, landslides and other geomorphic topics. Method is based on applying a constant current into the ground through two „current electrodes“ and measuring the resulting voltage differences at two „potential electrodes“. Our measurements (33 case studies) are established on the Schlumberger electrode array which was chosen during resistivity measurement and resulting apparent resistivity pseudosection was transformed into a model representing continuous distribution of calculated electrical resistivity in the subsurface by RES2Dinv software. We obtained the best results when studying internal structure and depth of alluvial and lacustrine deposits, deep-seated gravitational slope deformations and tectonic features (e. g. passing of faults).
Práva: © Západočeská univerzita v Plzni
Vyskytuje se v kolekcích:Roč. 13 (2007)
Roč. 13 (2007)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
047-52_Minar+Mentlík.pdfPlný text104,75 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5944

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.