Název: Mapování svahových deformací ve východní části Vsetínských vrch
Autoři: Klimeš, Jan
Citace zdrojového dokumentu: Miscellanea Geographica: Universitatis Bohemiae Occidentalis. 2007, č. 13, s. 67-72.
Datum vydání: 2007
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická, Katedra geografie
Typ dokumentu: article
článek
URI: http://hdl.handle.net/11025/5946
ISBN: 978-80-7043-658-5
ISSN: 1213-7901
Klíčová slova: geomorfologické mapování;svahové deformace;Vsetínské vrchy (Česko)
Klíčová slova v dalším jazyce: geomorphologic mapping;landslides;Vsetínské vrchy (Czechia)
Abstrakt: Detailed geomorphologic mapping of the selected part of Vsetínské vrchy Hills was aimed to identify recent as well as relict forms of slope deformations. The slope deformations were classified according their type and activity. Following types were identified during field investigation: landslides and earth flows, debris flows and complex slope deformations. General as well as detailed rules for classification of individual slope deformations into these classes are discussed. Activity of the slope deformations was determined according their morphological features and vegetation cover. Forms which may be misinterpreted as slope deformations are listed and described. These include mostly man made features - old roads, agricultural terraces and old queries. Natural forms are represented by blow downs of trees. Specific rules for field mapping of man made features are stated.
Práva: © Západočeská univerzita v Plzni
Vyskytuje se v kolekcích:Roč. 13 (2007)
Roč. 13 (2007)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
067-72_Klimeš2.pdfPlný text191,86 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5946

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.