Název: Metody studia změn krajiny
Autoři: Kolejka, Jaromír
Citace zdrojového dokumentu: Miscellanea Geographica: Universitatis Bohemiae Occidentalis. 2007, č. 13, s. 75-90.
Datum vydání: 2007
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická, Katedra geografie
Typ dokumentu: article
článek
URI: http://hdl.handle.net/11025/5947
ISBN: 978-80-7043-658-5
ISSN: 1213-7901
Klíčová slova: změny krajiny;struktury krajiny
Klíčová slova v dalším jazyce: landscape changes;landscape structures
Abstrakt: Landscape changes are subjects of study of landscape science, landscape ecology and geoecology. The landscape invariant is defined as the starting point of landscape changes research. The invariant is represented by the stable landscape features: natural (primary) structure - its spatial vertical and horizontal aspects, functional blocks and time consequence of processes, functional (secondary) structure: land use pattern, human (tertiary) structure (social features and interests), and spiritual (quaternary) structure (psychological acceptance of landscape). Temporary changes produced by autoregulative (cyclic) processes are without any invariant changes, while the evolutionary processes change the invariant. Both classes of invariant changes characterize natural and cultural landscapes. Research methods of landscape changes are classified from many viewpoints. The accuracy criteria for land use changes detection are presented. In conclusion, the recent problems of landscape research in Czech Republic are discussed.
Práva: © Západočeská univerzita v Plzni
Vyskytuje se v kolekcích:Roč. 13 (2007)
Roč. 13 (2007)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
075-90_Kolejka.pdfPlný text549 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5947

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.