Title: Teplotní změny elektrických vlastností nanokompozitu na bázi epoxidové pryskyřice
Authors: Polsterová, Helena
Citation: Electroscope. 2011, č. 1.
Issue Date: 2011
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta elektrotechnická
Document type: článek
article
URI: http://147.228.94.30/images/PDF/Rocnik2011/Cislo1_2011/r4c4c2.pdf
http://hdl.handle.net/11025/597
ISSN: 1802-4564
Keywords: nanokompozitní materiály;elektrické vlastnosti;epoxidová pryskyřice;teplotní změny
Keywords in different language: nanocomposite materials;electrical properties;epoxy resin;temperature changes
Abstract: Problematikou nanokompozitních materiálů se zabývá řada vědních oborů. V elektrotechnice je pozornost zaměřena především na sledování jejich elektrických vlastností, jako je elektrická pevnost, relativní permitivita, rezistivita a další. V předloženém příspěvku jsou uvedeny výsledky měření elektrických vlastností nanokompozitu při různých teplotách. Základem experimentálních vzorků byla licí epoxidová pryskyřice, plnivo tvořily nanočástice TiO2 v různých koncentracích.
Abstract in different language: Nanocomposits are subject of research in many fields of sciences. Electrical technology focused on the study of electrical properties of nanocomposites including breakdown strength, relative permittivity, resistivity and other. This paper describes the results of measurement of electrical parameters of a nanocomposite at various temperatures. The nanocomposite matrix was casting epoxy resin and nanoparticles were TiO2 powder at different concentracions.
Rights: Copyright © 2007-2010 Electroscope. All Rights Reserved.
Appears in Collections:Číslo 1 (2011)
Číslo 1 (2011)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
r4c4c2.pdf924,87 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/597

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.