Název: Metoda hodnocení environmentálního stresu a její aplikace v podmínkách Severozápadních Sudet
Autoři: Anděl, J.
Balej, M.
Citace zdrojového dokumentu: Miscelanea geographica: Universitatis Bohemiae Occidentalis. 2008, roč. 14, s. 9-14.
Datum vydání: 2008
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická, Katedra geografie
Typ dokumentu: article
článek
URI: http://hdl.handle.net/11025/6054
ISBN: 978-80-7043-663-9
ISSN: 1213-7901
Klíčová slova: krajinná ekologie;hodnocení;environmentální stresory;severozápadní Čechy
Klíčová slova v dalším jazyce: landscape ecology;evaluation;environmental stressors;Northwestern Bohemia
Abstrakt: The results of research follow from new method designed at the Department of Geography (UJEP) and they document some analogical development trends and features of social and ecological burden (stress) and their correlation. It shows higher inertia of ecological subsystem conditioned by persistence of partial components of the subsystem. The ecological subsystem does not respect many changes and shift in social subsystem which is due to the existence of several significant macro-regional anthropogenic influences and impacts which exceed the boundary of model areas. Thus, an important role is assigned to geographical location of model areas and cross-border political and social effects influencing both human and natural components of the landscape. Next conclusion to be said is the correlation between population density and character of changes in social subsystem, while lower population intensifies the character of these changes.
Práva: © Západočeská univerzita v Plzni
Vyskytuje se v kolekcích:Roč. 14 (2008)
Roč. 14 (2008)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
009-014_Andel.pdfPlný text144,25 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/6054

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.