Název: Validita internetových zdroj v politické geografii
Autoři: Baar, Vladimír
Citace zdrojového dokumentu: Miscelanea geographica: Universitatis Bohemiae Occidentalis. 2008, roč. 14, s. 21-26.
Datum vydání: 2008
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická, Katedra geografie
Typ dokumentu: article
článek
URI: http://hdl.handle.net/11025/6056
ISBN: 978-80-7043-663-9
ISSN: 1213-7901
Klíčová slova: internetové zdroje;politická geografie;validita
Klíčová slova v dalším jazyce: Internet resources;political geography;validity
Abstrakt: This paper focuses on the issue of Internet resources and thier validity rating (findind data about the author, server, sources etc.). So called Fribourg criteria and experience with validity of Internet sources in medical science are mentioned and discussed.
Práva: © Západočeská univerzita v Plzni
Vyskytuje se v kolekcích:Roč. 14 (2008)
Roč. 14 (2008)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
021-026_Baar.pdfPlný text155,19 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/6056

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.