Název: Shlukovací analýza údajů z meteorologických stanic Ruska a zemí někdejšího Sovětského svazu
Autoři: Farský, Ivan
Citace zdrojového dokumentu: Miscelanea geographica: Universitatis Bohemiae Occidentalis. 2008, roč. 14, s. 33-38.
Datum vydání: 2008
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická, Katedra geografie
Typ dokumentu: article
článek
URI: http://hdl.handle.net/11025/6058
ISBN: 978-80-7043-663-9
ISSN: 1213-7901
Klíčová slova: meteorologická stanice;shluková analýza;Köppen klimatický regionalismus;Rusko;Sovětský svaz
Klíčová slova v dalším jazyce: meteorological station;cluster analysis;Köppen climatic regionalisation;Russia;Soviet Union
Abstrakt: This article brings on base of 19 meteorological stations from Russia and other surrounding states confrontation of Köppen climatic regionalisation and cluster analysis of other data from this19 stations. Confrontation shows significant conformity. The problems come on in case of non typical neighbourhood of station area, it means in border position (Saratov) or climatic anomaly (Stavropol, Kaunas).
Práva: © Západočeská univerzita v Plzni
Vyskytuje se v kolekcích:Roč. 14 (2008)
Roč. 14 (2008)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
033-038_Farsky.pdfPlný text203,65 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/6058

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.