Název: Horské a podhorské oblasti Jižních Čech očima místních obyvatel
Autoři: Klufová, Renata
Citace zdrojového dokumentu: Miscelanea geographica: Universitatis Bohemiae Occidentalis. 2008, roč. 14, s. 77-84.
Datum vydání: 2008
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická, Katedra geografie
Typ dokumentu: article
článek
URI: http://hdl.handle.net/11025/6088
ISBN: 978-80-7043-663-9
ISSN: 1213-7901
Klíčová slova: časová dostupnost;prostorová deformace;časově-prostorová komprese;časově-prostorová konvergence;Jihočeský kraj
Klíčová slova v dalším jazyce: time accessibility;spatial deformation;time-space compression;time-space convergence;Southbohemian region
Abstrakt: „Time accessibility“ – an example of spatial deformation generated by transport. Transport belongs to the most dynamical landscape units. Its spatial speed generates time-space compression. Growing speed of movement causes „reducing“ of geographical space which also leads to its alternative perception. By using weighted time accessibility a spatial deformation formula was created. In the research area both regions deforming space positively (time-space convergence) and regions deforming space negatively (time-space divergence) were defined and by using GIS tools these deformations were also expressed cartographically.
Práva: © Západočeská univerzita v Plzni
Vyskytuje se v kolekcích:Roč. 14 (2008)
Roč. 14 (2008)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
077-084_Kraft.pdf8 s. 1,82 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/6088

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.