Title: Metody analýz populačního vývoje ve venkovských sídlech periferních pohraničních a přeshraničních regionů: (na příkladu česko – rakouského přeshraničního regionu „Novohradské hory – Freiwald“)
Authors: Kubeš, Jan
Citation: Miscelanea geographica: Universitatis Bohemiae Occidentalis. 2008, roč. 14, s. 85-90.
Issue Date: 2008
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická, Katedra geografie
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://hdl.handle.net/11025/6089
ISBN: 978-80-7043-663-9
ISSN: 1213-7901
Keywords: osídlení venkova;venkovská populace;venkovský rozvoj;marginální regiony
Keywords in different language: rural settlements;rural population;rural development;marginal regions
Abstract: The article describes and explains methods of analyses of both differences and similarities in population and settlement development in Czech and Austrian parts of cross-border region "Novohradské hory Mountains – Freiwald Mountains" in between 1869 and 2001. We gathered and analysed immense amount of data concerning the number of inhabitants in all sort of settlements in last 13 census (1869 – 2001) covering 465 settlements in the region. The data had to be relocated in order to correspond to geographically related settlements (not administratively organised settlements), displaying many similarities in both Czech and Austrian parts of the region. We paid special attention to changes of population, population percentage, number of settlements and settlement percentage according to “population-and-size” and other types of settlement.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Roč. 14 (2008)
Roč. 14 (2008)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
085-090_Kubes.pdfPlný text84,72 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/6089

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.