Název: Metody analýz populačního vývoje ve venkovských sídlech periferních pohraničních a přeshraničních regionů: (na příkladu česko – rakouského přeshraničního regionu „Novohradské hory – Freiwald“)
Autoři: Kubeš, Jan
Citace zdrojového dokumentu: Miscelanea geographica: Universitatis Bohemiae Occidentalis. 2008, roč. 14, s. 85-90.
Datum vydání: 2008
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická, Katedra geografie
Typ dokumentu: article
článek
URI: http://hdl.handle.net/11025/6089
ISBN: 978-80-7043-663-9
ISSN: 1213-7901
Klíčová slova: osídlení venkova;venkovská populace;venkovský rozvoj;marginální regiony
Klíčová slova v dalším jazyce: rural settlements;rural population;rural development;marginal regions
Abstrakt: The article describes and explains methods of analyses of both differences and similarities in population and settlement development in Czech and Austrian parts of cross-border region "Novohradské hory Mountains – Freiwald Mountains" in between 1869 and 2001. We gathered and analysed immense amount of data concerning the number of inhabitants in all sort of settlements in last 13 census (1869 – 2001) covering 465 settlements in the region. The data had to be relocated in order to correspond to geographically related settlements (not administratively organised settlements), displaying many similarities in both Czech and Austrian parts of the region. We paid special attention to changes of population, population percentage, number of settlements and settlement percentage according to “population-and-size” and other types of settlement.
Práva: © Západočeská univerzita v Plzni
Vyskytuje se v kolekcích:Roč. 14 (2008)
Roč. 14 (2008)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
085-090_Kubes.pdfPlný text84,72 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/6089

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.