Název: Demografické správanie vysokoškolských študentov v kontexte populačných zmien na Slovensku
Další názvy: Demographic Behaviour of the Undergraduate Student`s in Context of the Population Changes in Slovakia
Autoři: Marenčáková, Jana
Mládek, Jozef
Citace zdrojového dokumentu: Miscelanea geographica: Universitatis Bohemiae Occidentalis. 2008, roč. 14, s. 111-122.
Datum vydání: 2008
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická, Katedra geografie
Typ dokumentu: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/6093
ISBN: 978-80-7043-663-9
ISSN: 1213-7901
Klíčová slova: reprodukční chování;rodinné chování;studenti vysokých škol;Slovensko;manželství
Klíčová slova v dalším jazyce: reproductive behaviour;family behaviour;university students;Slovakia;marriage
Abstrakt: Formation of the new model of reproductive behaviour is characterised by the rapid decrease of the natural population increase, reproduction rates and total fertility rate. Changes of family behaviour are characterised by transition from the model of early marriage to that of late marriage. The aim of this contribution is the presentation of the analyses results of the objective and especially potential demographic behaviour in context of the population changes in Slovakia. The information about reproduction and family behaviour was used from the official statistical evidence and from specially inquiry among undergraduate Slovak students. Results from the inquiry showes some features of the demographic behaviour typical for the second demographic transition. Manifestation of the dominant effect exerted by the individual interests and aims has been confirmed. The majority prefers to conclude marriage after a certain time spent in employment and prefers having children 2 – 3 years after wedding. Preference of the two-child family model has been confirmed. Decreased number of concluded marriages is related above all to poor outlooks to obtain dwelling. With the increasing age at wedding and at the first childbirth in Slovakia also the increase of age the respondent wish to conclude marriage or have a child is observable. Links between the nuptiality and natality behaviour weaken. As demonstrates that more than a half of respondents consider cohabitation an adequate behaviour before marriage. In use of contraception (real or planned) a distinct preference of hormonal to mechanical contraception has been observed.
Práva: © Západočeská univerzita v Plzni
Vyskytuje se v kolekcích:Roč. 14 (2008)
Roč. 14 (2008)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
111-122_Marencakova+M.pdfPlný text230,59 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/6093

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.