Název: Zemědělství v horských oblastech: vybrané teoreticko-metodologické aspekty geografického výzkumu
Další názvy: Agriculture in mountain areas: selected theoretical-methodological aspects of geographical research
Autoři: Martinát, Stanislav
Citace zdrojového dokumentu: Miscelanea geographica: Universitatis Bohemiae Occidentalis. 2008, roč. 14, s. 123-128.
Datum vydání: 2008
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická, Katedra geografie
Typ dokumentu: article
článek
URI: http://hdl.handle.net/11025/6094
ISBN: 978-80-7043-663-9
ISSN: 1213-7901
Klíčová slova: zemědělská geografie;horské oblasti;zemědělství;regionální rozvoj;marginalita
Klíčová slova v dalším jazyce: agricultural geography;mountain areas;regional development;marginality
Abstrakt: Mountain areas cover in dependence on chosen methodology up to one third of area of the Czech Republic. When we take into consideration farm land, it´s approximately 8 %, so it is relatively spacious part of country. Agricultural activities in these areas have to strictly respect natural conditions, however still keep its social, cultural and economic functions. These features make from research of moutain agriculture very interesting challenge. The objective of this paper is to follow phenomenon of mountain farming and connected spatial processes; its importance for cultural landscape and society will be also theoretically analysed. Special attention is paid to concept of marginality in agricultural context.
Práva: © Západočeská univerzita v Plzni
Vyskytuje se v kolekcích:Roč. 14 (2008)
Roč. 14 (2008)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
111-122_Marencakova+M.pdfPlný text230,59 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/6094

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.