Název: Kvalita života rómskej komunity v meste Levoča
Další názvy: Quality of life of Roma community in the Levoča city
Autoři: Michaeli, Eva
Matlovič, René
Dravecká, Beata
Hofierka, Jaroslav
Ivanová, Monika
Citace zdrojového dokumentu: Miscelanea geographica: Universitatis Bohemiae Occidentalis. 2008, roč. 14, s. 129-136.
Datum vydání: 2008
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická, Katedra geografie
Typ dokumentu: article
článek
URI: http://hdl.handle.net/11025/6095
ISBN: 978-80-7043-663-9
ISSN: 1213-7901
Klíčová slova: Romové;etnické komunity;kvalita života;etnickoidentifikační proces
Klíčová slova v dalším jazyce: Romanies;ethnic communities;quality of life;ethno-identification process
Abstrakt: The Slovak republic belongs to the most ethnically diverse countries in the central and eastern Europe. Based on the 2001 census it is evident that there are members of 17 different nationalities living in this country. The Romany community is the second largest national minority (preceded by Hungarians); and if the present natality trend continues they could become the majority population by 2060. There is a presumption that the highest number of Romanies, as high as 2 millions, live in Romania. Another most numerous Roma minorities are in Hungary and Bulgaria (about 800 000, MICHAELI a kol. 2002). The Romanies are a specific group of people when considering various aspects including the European origin and absence of a state domicile. The Romany population is a specific ethnic group presenting a community that is distant from the majority community with a different level of integration of individual groups with the majority community. (MATLOVIČ, 2005).
Práva: © Západočeská univerzita v Plzni
Vyskytuje se v kolekcích:Roč. 14 (2008)
Roč. 14 (2008)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
129-136_Michaeli.pdfPlný text106,04 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/6095

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.