Název: Dostupnost a kvalita vstupních dat pro socioekonomickou analýzu území kraje
Autoři: Novák, Václav
Citace zdrojového dokumentu: Miscelanea geographica: Universitatis Bohemiae Occidentalis. 2008, roč. 14, s. 137-142.
Datum vydání: 2008
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická, Katedra geografie
Typ dokumentu: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://hdl.handle.net/11025/6096
ISBN: 978-80-7043-663-9
ISSN: 1213-7901
Klíčová slova: regionální socioekonomická analýza;Region Vysočina
Klíčová slova v dalším jazyce: regional socioeconomic analysis;Vysočina Region
Abstrakt: The entry deals with data sources that are used for creating an analytical part of regional developement strategy. The article presents the most important chapters of the regional socioeconomic analysis. It mainly advert to problems with data quality within described themes. The author places emphasis on data value and warns against data misinterpretation. He also describes method changes of statistical indicators computation. The Change of regional division is considered a serious problem for athors of regional socio-economic analyses.
Práva: © Západočeská univerzita v Plzni
Vyskytuje se v kolekcích:Roč. 14 (2008)
Roč. 14 (2008)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
137-142_Novak.pdfPlný text171,89 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/6096

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.